ELO SERWIS


Idź do treści

System analizy 3D do SEM

Alicona

Strona producenta
www.alicona.com

MeX jest oprogramowaniem, które czyni skaningowy mikroskop elektronowy w pełni automatycznym urzadzeniem pomiarowym.
Opiera sie na obrazach stereoskopowych, które generowane sa poprzez pochylenie stolika z próbą.
MeX produkuje w pełni automatycznie komplet danych 3D które wykorzystywane sa do pomiarów powierzchni i wizualizacji próby.
Użytkownik realizuje przy pomocy oprogramowania pomiary 3D w obszarze mikro i makro.
MeX nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania i może być zastosowany do każdego typu mikroskopu skaningowego
Pozwala na pomiar profili, powierzchni, objętości i chropowatości prób zgodnie z międzynarodowymi standardami
ISO


Powrót do treści | Wróć do menu głównego